Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamışbir bitkinin yaşama ve büyüme organı...

Tal,
Dal,
Dal budak.
Fransızca: thalle,
Yunanca: thalle,
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamışbir bitkinin yaşama ve büyüme organı.
Ağaç gövdesinden ayrılan kol, ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri, sap, sak.

Arapça: tal, (ﻃﻠﻊ).
Çiçeklerin üremesini sağlayan sarı toz, çiçek tozu.
Çiçeklerin üremelerine sebep olan sarı tozları.

Tallus:
Kök, gövde veya yaprak gibi doku özelleşmesi görülmeyen, alglerde ve bazı basit yapılı bitkilerde görülen vücut yapısı.

Tal sözcüğünün bazı yörelerimizde başka anlamları:
Ardıç
Söğüt.
Çıplak.
Az kılçıklı bir çeşit tatlı su balığı.
Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü, ağız.
Dilsiz.
Akraba.
Tomurcuk.
Bakır veya gümüş tepsi
Parmaklara takılan zil.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ