Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı ...

Beberuhi,
Sevimsiz, bücür erkek.
Karagöz oyununda kötü huylu cüce tipi. Saray soytarıları gibi vücudu gelişmemiş, aklı kıttır. Çabuk ve duraksamadan konuşur. Başkalarını, özellikle Karagöz’ü kızdırmaktan hoşlanır. Yılışık, sulu, alaycı, herkesle dalga geçen densiz bir tiptir. Oradan oraya laf taşıyarak herkesi birbirine düşürür. Etrafa kulak asmaz, devamlı olarak söz söyler, boyu kadar uzun bir külahı ve kimi kez de külahın ucunda feneri vardır. Karagöz argosunda Pişbop denildiği gibi Altı karış Beberuhi de denir.

Karagöz oyunlarındaki olumsuz tiplemelerdendir. İstanbul ağzıyla konuşur. Laf taşır, arabozuculuk yapar, yalan söyler, şımarık ve küstahtır. Zor durumda kalınca işi yaygaraya vurur, sövüp sayar. Çirkin bir sesi vardır. Çabuk ve duraksız konuşur. Başında uzun bir külah, sırtında salta, ayağında tozluk ve çizme vardır. Kimi kez külahının ucunda ya da elinde fener taşır. Bazı oyunlarda birden çok beberuhi vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ