Kabarcık...

Domur,
(Fr. Tubercule, İng. bubble).
İçi su, hava dolu ufak kabartı veya kürecik.
Kabartı,
Metal biliminde sıvı veya katıların içinde oluşan gaz hacmi.
Vücutta oluşan sivilce gibi küçük şişkinlik.
Sıvı ya da katıların içinde oluşan gaz oylumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ