Japonya' da Buda rahiplerine verilen ad...

Ama,
Japon, Buda rahiplerine verilen ad. 
Budizm 'in kurucusu Buda (Guatama, Gotama) (MÖ.563 - 483) Kuzey Hindistan 'da Lumbini koruluğunda doğmuş bir filozoftur. 
Buda aydınlanmış anlamına gelir. 
Budizm'in en güçlü yayılma dönemi Hint Hükümdarlarından Aşoka (MÖ. 273 - 236) zamanına rastlar. 

Aşoka zamanında Budizm Hindistan, Seylan, Suriye, Mısır, Makedonya ve Yunanistan'a kadar yayılmıştır. Aşoka'dan sonrada yeni Krallar Budizm'e girmiş yayılmasını sağlamış hatta Çin, Moğolistan ve Japonya'nın ileri gelen devlet adamlarının Budizm'e hizmet etmesini sağlamışlardır. 

Budizm de mabetlere Vihara denir. İbadet Stupa denilen mabetlerde yapılır. Stupalar helezoni yapıda inşa edilmiştir. İbadet için Stupaya giren Budist önce Buda'nın heykeline saygı gösterisi yapar. Budaya çiçek ve tütsü sunar. Budistler kendi evlerinde de bir köşede korudukları Buda heykeline tazimde bulunarak, ibadet ederler. 

Buda; "Kendiniz kendinize ışık olun,dışınızda olan,dışınızdan gelebilecek hiç bir şeyden destek,dayanak aramayın. Kendinize yalnız gerçeği ışık yapın. Kendi dışınızda hiç ama hiç kimseden destek, dayanak aramayın." demiş. Güzel demiş.

Budizm'in kutsal ziyaret yerleri ;
Budanın doğum yeri, Lumbin.
Aydınlanma yeri, Bodhi Gaya,
Buda'nın ilk vaaz verdiği geyik parkı, Sarnarth 'da.
Buda'nın öldüğü Uttar Prades şehri,
Ganj nehri,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ