Japonya' da aile bireylerininin toptan intihar etmeleri geleneğine verilen ad...

Oyakoşincu, 
Japonya' da aile bireylerininin toptan intihar etmeleri geleneğine verilen ad.
İntihar,
Özkıyım.
Arapça, intihar, (انتحار).
İdam-ı nefs.
Kendi kendisini öldürmek.

Kendilerini öldürenlere, İntihar edenlere Mütehirin denir.
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi.
Bir insanın, doğuracağı sonucu bilerek olumlu ya da olumsuz bir eylemle doğrudan doğruya veya araçlı olarak kendi kendini ölüme sürüklemesidir.

En acı intihar şekillerinden birisi, Harakiri (Seppuku), karnı yarmaktır.
İntihar istatistikleri gerçek intihar sayısını açıklamamaktadır. Çünkü birçok intiharlar kaza biçiminde bilinmektedir. Kimi kültürlerde (Japonya gibi) intihar, yerine getirilmesi gereken kutsal bir görev olarak gerçekleşmektedir. Japonya'da çok görülen aile bireylerinin intiharlarında, aile utanç verici bir duruma düştüğü zaman başvurulur. Bu durumdan kurtulmak için aile bireylerinin başvurduğu bir gelenek olup oyakoşincu denir. Yaşamın sürdürülmesi ve haz elde edilmesi temel amaçtır.

Kimi filozoflar yaşamın amacının acı çekmek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu görüşün en önemli temsilcisi Arhur Schopenhauer 'dir (1788 - 1860).

Ünlü filozof Eflatun'a göre Ölüm baldan tatlıdır. Volter'e göre Umut kalmayınca intihar bir görevdir. İntiharı olaylarının, sanayileşmiş Batı toplumlarında çok görülmesi bir çelişki gibi görünmektedir. İntihar makro düzeyde incelendiğinde nedenini açıklamak kolaylaşmıştır.

Aşırı bireycilik yalnızlığa neden olmaktadır. Toplumsal bağlar gevşemekte, sosyal ilişkiler azalmakta bu da bencil intiharları arttırmaktadır.
 
Fransız sosyolog Emile Durkheim istatiksel verilere göre intiharı üçe ayırmaktadır; 
1-Bencil, 2- Elcil, 3- Anomik.
Yapılan istatistiksel analizlere göre makro düzeyde akıl hastalığı ve alkolizmle intihar arasında zorunlu bir ilişkinin bulunmadığı belirtlenmiştir. 

Halbuki depresyon ve şizofreni gibi akıl hastalarında intihar olaylarına daha sık rastlanmaktadır. Alkolizmin de intihar girişimini kolaylaştırdığı ve cesaretlendirdiği düşünülebilir.

İntiharlarla ilgili bazı özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
  • Kırsal yörelerde intihar kentlere göre daha azdır.
  • Erkeklerde gerçek intihar, kadınlarda ise intihar girişimi (yalancı intihar) daha fazladır.
  • ABD'de siyahlarda intihar daha azdır.
  • Yaş olarak 15 -35 yaşlan arasında intiharlar büyük bir artış göstermektedir.
  • Batı toplumlarında 80 yaşın üzerinde intihar sayısı çok fazladır. Türklerde fazla artış yoktur.
  • Müslüman ve katolik toplumlarda intihar çok azdır.
  • Devrimlerden sonra intiharlarda artış görüldüğü halde savaşlardan sonra intiharlar azalmaktadır. Sıcak aylada intiharlarda artış görülmektedir.
  • Dünya genelinde intihar için kullanılan araçlar sırasıyla kendini asmak, kendini denize atmak, silahla vurmak, zehir içmek, bıçakla vurmaktır.
  • İlkel toplumlarda intihar görülmez.
  • İntiharların bir tek nedeni yoktur.

Türk Ceza Yasasının 454. maddesine göre;
Birini intihara ikna ve buna yardım eden kimse, müntehirin ölümü vukubulduğu takdirde 3 seneden 10 seneye kadar ağır hapis cezasına mahkum olur.
Gazetede, ya da televizyonda intihar olaylarını ikna, yardım ve kasıt olmadan yayınlamak yukarıdaki madde ile alakalı değildir. Ancak intihar edenleri bir kahraman gibi gösteren, intiharları öven yayınlar basın yasasının 32. maddesine göre suçtur.

Ülkemizde görülen köprü intiharları olaylarında televizyonların teşvikiyle çoğu, gerçek intihar niyeti olmayan antisosyal kişilerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ