Huysuz atları yola getirmek için dudaklarına takılan tahta kıskaç...

Yavaşa,
(İng. twitch).
Yavaşa, 
Yavaşu,
Yavaşı,
Hısan,
Burunduruk.
Egem, 
Egen,
Huysuz hayvanlara nal çakılırken burunlarına takılan ağaç kıskaç.
Resimdeki gibi tahta kıskaç.
Yavaşı (hısan) hay­vanların burnunu sıkan alet.

Küçük müdahalelerde, atların sakin durmasını sağlamak için hayvanın üst dudağı veya kulağına uygulanan bir ağaç sapının ucuna geçirilmiş halka biçiminde ve bir ipten ibaret aygıt. Halka daraltılıp veya gevşetilmekle hayvanın az veya çok ağrı duyması sağlanır. Yavaşa oynatılmakla hayvan uysal duruma getirilebilir. 
Nallanmakta veya iğdiş edilmekte olan huysuz hayvanı zaptetmek için burunlarına, dudağına geçirdikleri tahta kıskaç.

Kantarma demiri, 
Azılı atları zapt etmek için dillerini bastıracak biçimde yapılmış demir araç.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ