Herkes tarafından aşağılan, hor görülen kimse...

Parya, 
(Fr. paria).
Herkes tarafından hor görülen ve aşağılanan kimse, ayak takımı,
Hindistan'da toplumsal sınıfların dışında kalanlar. 
Dokunuzmazlar,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ