Dinsel tören ve kuralları...

Rit,
Dinsel tören, 
Ayin, 
Ritüel.
Dini inançların tören ve kurallarına rit denir. Başka bir ifade ile rit, dini tören ve tapınmanın şeklidir. Tapınma ile ilgili davranışlara ve dini törenlerde kullanılan nesnelere de ritüel adı verilir. Bu davranışlar insanda heyecan yaratır; nesnelerin de uğur getireceğine inanılır.  Eski Türk topluluklarının bayramlarında da ritüel değer taşıyan bazı davranışlar ve nesneler bulunmaktadır. Mesela, kurban ve yağmur riti bunların başında geliyordu. Eski Türk dini Gök Tanrı inancına dayanıyordu. Bu, tek Tanrılı bir inanış idi. Türk inancının merkezine oturtulmuş olan Gök Tanrı, evrenin ve bütün canlıların yaratıcısı durumundaydı. Başta insan olmak üzere bütün canlılar onun iradesine bağlıydı. Yeryüzündeki hayatı, tabiatı ve iklimi o düzenlemekteydi. Hakimiyet ve hükümdarlık, onun bağışıyla   gerçekleşmekteydi. Dilek de tutuluyor. Kısaca söylemek gerekirse, onun her şeyde rolü ve etkisi vardı. Dolayısıyla Türkler, kendilerini daima, hayatları üzerinde tek ve mutlak söz sahibi olan Gök Tanrının destek ve himayesini almak durumunda hissetmişlerdir. Bunun için de bayramlarına önce Gök Tanrıya kurban kesmekle başlamışlardır. Kurban olarak da, hayatlarında önemli bir unsur olan ve başlıca rol oynayan atı tercih etmişlerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ