Başıboş bırakılmış at ya da eşek...

Yılkı,
Yılkı Atı,
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü.
At sürüsü.
Başıboş dolaşan at, öküz, inek vb. sürüsü.
İyi koşan at.
Başıboş bırakılmış at veya eşek.
Bugün Anadolu' da, tabiatta serbest dolaşan yabani atlara yılkı denmektedir. 

At, eşek gibi yük taşımakta kullanılan, onun dışında bir yararı olmayan hayvanların kışın beslenmesinden kurtulmak isteyen sahipleri tarafından salıverilmesi olayıdır. Hayvanlar yaz gelince sahipleri tarafından yaşıyorlarsa geri getirilir. Bazı kişiler, bu yabani atları yakalayarak sucuk, salam ve et gibi ürünlerde kullanmak veya ehlileştirmek üzere yakalayarak ticaretini yapmaktadırlar.

Günümüzde Anadolu'da çiftçi gibi hayvana ihtiyaç duyan fakat kışları hayvanı besleyebilecek maddi gücü olmayan kişiler bu atları kendi kendine yiyecek bulması için doğaya salar, sıcak mevsimde hayvana ihtiyacı olduğunda yakalarlar.

Yılkı kelimesi, ehlileştirilmemiş anlamında da bazı yörelerde kullanılan bir sözcüktür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ