Banknot tedavülünün, altın ve gümüşe dayalı bir para sistemi içinde düzenlenmesini öngören anlayış ...

Bülyonizm, 
Külçeci Merkantilizm - Ticaretçilik.
Türkçe çağrışımıyla balyacılık en tipik şekliyle İspanya (Peru ve Meksika)' da uygulanmıştır. Sömürgelerinden altın, gümüş gibi değerli madenleri ülkelerine getirmişler, bu şekilde çok zengin ülke olmayı düşünmüşler. Fakat sonuçta zenginlik ve refah gelmemiştir. Sadece altın, gümüş stoklarına yönelen devlet, parayı stoklayıp yatırımlardan kaçınınca başta tarım olmak üzere sanayi ve ticarette geri kalmış, üretim anormal azalmış bunun sonucu fiyatlar da anormal yükselince dış ülkelerde ki daha ucuz dokuma, tarım, sanayi mallarına talep de aynı oranda artmış oldu. Devlet biriktirmiş olduğu altın stoklarını bu malları temin edebilmek için elden çıkarmak zorunda kalmıştır. 

Bülyonizm ‘in sonuçlarının ortaya çıkardığı ekonomideki para miktarı, ekonomideki üretim miktarı ile aynı oranda olmalıdır. Bülyonizm akçeyi depolamakla zenginlik yaşanamayacağını ortaya çıkaran olgulardan en güzel örnek olarak görülebilir. Salt akçe yığmak (balyalamak) ancak kör zenginliğin ifadesi olabilir.Yığılan para fayda sağlamıyorsa depodaki  paradan dolayı zengin sanılırsın ama fayda sağlamadığından kör sayılır.Adamın  parası var ama yemiyor veya yiyemiyorsa ,hayatında yeni bir ayakkabi giymediyse nasıl zengin sayılır. O birikimın  okyanusun derinliklerindeki defineden farkı olmaz.

İspanya’daki merkantilist uygulama, klasik merkantilizmin tarifine en uygun olanıdır. İspanya, sömürgeleştiği uzak diyarlardan ülke içine, altın ve gümüş taşımış, fakat istenilen zenginliğe ulaşamamıştır. Çünkü tarım, sanayi ve ticari faaliyetler ülke içinde fazla gelişmediğinden, paranın bollaşması yurt içi mal fiyatlarını yükseltmiş, ihtiyaçlar için ithalat artınca, altın ve gümüş dışarıya kaçmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ