Anadolu evlerinde oda kapılarının üstüne eşya koymak için yapılan ufak oyuk...

Balamur,
Balamır,
Kırşehir yöresinde kullanılan bir sözcüktür. 
Kapıların üzerindeki ağaçlarla kerpiç ve taşların arasındaki delik.
Anadolu evlerinin bazılarında, oda kapılarının üstüne eşya koymak için yapılan ufak oyuk.
Köy evlerinde, oda kapılarının üstünde eşya koymaya yarayan küçük oyuk.
Evlerde oda kapılarının üzerinde eşya koymak için yapılan oyuk.
Kapı üzerindeki ağaçlarla kerpiç ve taşların arasında bulunan delik.

Kayseri yöresinde ise balamur sözcüğünü büyük taş anlamında kullanırlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ