Amasya ilinde, Hitit ve Pers uygarlığına ait önemli buluntuların ortaya çıkarıldığı höyük...

Oluz,
Oluz höyük,
Amasya`nın Tokluca köyü yakınlarındadır.
Amasya’nın güneybatısında yer alan ve Karadeniz Bölgesi için oldukça büyük eski bir yerleşme olan Oluz Höyük’ te Helenistik Döneme (Post-Demir Çağı) ait buluntulara rastlanmıştır.

Anadolu’ nun yetiştirdiği en önemli devlet adamı ve komutanlarından biri olan VI. Mithridates, bugüne değin antik kaynakların ışığında yalnızca tarihi bir kişilik olarak bilinmekteydi. Kendisinden bahseden antik kaynaklar, darbettirdiği gümüş ve bronz sikkeler dışında, arkeolojik olarak belgelenememiş olan bir kişilikti. 

VI. Mithridates Dönemine ait  yarı yontulmuş moloz taşlar ile çaytaşlarından yapılmış bir  kerpiçten bir konak. Bu konağın, orta kısımda bir avluya sahip. İki adet Apameia (Frigya) kenti sikkesi, bulunmuş. VI. Mithridates’in Romalılarla mücadele ettiğini gösterir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ