XVIII.yüzyılda yaşayan ve Türkmen edebiyat dilinin kurulmasına ve gelişmesine öncülük eden Türkmen şair...

Firaki,
(Feraği)
Mahtumkulu, 
Mahtumkulu Firaki 
Farsça: Mahdumqoli Faraghi; 
Türkmence: Magtymguly Pyragy; 
(D. 1733 – Ö. 1797)
Türkmen mutasavvıf şair. 
Asıl adı Mahtumkulu olan şair, şiirlerinde kullandığı Firaki mahlası sebebiyle Mahtumkulu Firaki olarak bilinmektedir. 

18. yüzyılda Türkmenler hakkında yazdığı sosyal ve politik şiirlerle tanınır. Türkmen şairlerin önde gelenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1773 yılında, İran' ın Gülistan Eyaleti' nin Günbedi Kavus şehrinin Hacı Kavuşan köyünde doğdu. Türkmenlerin Göklen boyunun Gerkez aşiretindendir. Eğitimini döneminin üniversitesi kabul edilen Hive’ deki Şirgazi medresesinde görür. Arapça, Farsça ve Çağatayca öğrenmiştir.

Şair; Nizami, Sadi, Fuzuli, Nevayi, Ahmet Yesevi, Hacıbektaş Veli gibi Türk Dünyasının önemli klasiklerini tanımış, onların eserlerini iyi öğrenmiştir. Şiirlerinde Ahmet Yesevi' yi ustası olarak kabul etmiş, kendisinden önceki mutasavvıflardan yararlanarak eserlerini ortaya koymuştur

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ