Sözdeki amacı gizleme, sözü kapalı bir biçimde söyleme...

İlgaz, 
Arapça, ilgaz, (ﺍﻟﻐﺎﺯ) 
Arapça, kapalılık olmak anlamındaki lagz sözünden türetilmiş.
Konuşmada maksadı gizleme, bilmece haline sokma.
Sözde maksadı gizleme.
Lügaz,
Manzum bilmecelere denir. 
Lügaz çözülürse insan, hayvan, eşya veya başka bir mana çıkar.

Tevriye, 
(Arapça). 
Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil de uzak anlamının kullanılması sanatı.
Örtüp gizlemek.
Sözünü veya bir haberi izah etmeyip gizlemek.
Birkaç manası olan bir kelimenin en uzak manasını kast etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ