Sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin ...

Lepepase, (Fransızca laissez-passer ) .
Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin.
Bu izni gösteren belge.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ