Sınır beyi...

Marsıvan, 
Marsavan,
Marzban,
Merzüban,
Farsça: marzban,
Sınırdaki koruma görevlisi.
Merzüban, sınır muhafızı.

İyi huylu ve güçlü eşek.
Anlayışı kıt, aptal, kaba kimse.

Marsıvan otu (Tanacetum balsamita);
Birleşikgillerden ıtırlı bir bitki. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ