Kuzeydoğu Afganistan’da yaşayan ve “Nuristaniler” de denilen bir halk...

Kafirler,
Nuristaniler,
Afgan halkı iki büyük ırkın yani Hint Avrupa ve Ural Altay gruplarının mensuplarından oluşmaktadır. 
Birinci grup beyaz ırk;
Peştunlar, Tacikler, Hazaraları, Nuristaniler (Kafirler), Beluçlar, 
İkinci Grup, Sarı ırk;
Özbekler, Kırgızlar,Türkmenler, ve diğerleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ