Kısırdöngü...

Fasit Daire,
Eski dilde, 
Mantıkta Kısır döngü demektir.
Dö­nü­lüp do­la­şılıp ay­nı nok­ta­ya ge­li­nen ve bir so­nuç ver­me­yen, için­den çıkılmaz düşünce ve­ya olay­lar sil­si­le­si, kısır dön­gü.
Başlangıcı, sonucu tarafından tetiklenen olaylar silsilesidir.
Farenin kuyruğunu ısırması gibidir.
Bir önermeyi ikinci bir önermeyle ikinci önermeyi de dönüp birincisiyle tanıtlamaya çalışma yolu, fasit daire, döngü, kapsayıcı karşıtı.
Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ