İstanbul' un eski adları ...

Asitane,
Dersaadet,
Deraliye(
Deralliye),
Alexandre, 
Yankoviçe (Süryaniler).
Alyana (Çekler).
Konstantinopolis (Bizans).
Constantinople (Fransızlar).
İstanbul,

Kospoli (İtalyanlar).
Vezendovar (Macarlar).
İstinbolin,
Estefanye (Finlandiyalılar).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ