İlk insanlar tarafından yapıldığı sanılan en eski aletlere verilen ad...

Eolit,
Yunanca: eos ve lithos kelimelerinden türemiştir.
Yontulmuş bir çakmaktaşı yumrusudur.
İlk insanlar tarafından yapıldığı sanılan en eski araçlar.
İlk insanlar tarafından yapıldığı sanılan en eski aletlere verilen ad.
Arkeolojide,ilk insanlar tarafindan yapildigi sanilan en eski aletlere verilen ad.

Eolitlerin en eski taş aletler olduğu düşünülüyor. Coğrafi gerçekler, buzullaşma gibi tamamen doğal jeolojik süreçlerle üretilen taş parçaları olduğu yöninde de düşünceler var. Ancak eolitlerin tamamen doğal bir kökene sahip olduğunu öne sürülmekte ve bu fikir, Doğu Afrika' daki gerçek erken Alt Pleistosen Oldowan aletlerinin keşfedilmesiyle güçlendi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ