Havari...

Apostle,
İngilizce: Apostle,
Apostol, havari, öncü,
Apostolos,
Elçi, Yardımcı,
Havari kelimesi, Habeşçe'den Arapçaya geçmiş olup aslı havarya' dır ve yardımcı anlamına gelmektedir. 
Hz. İsa'nın (A.S.) yardımcı ve sahabeleri olan 12 zattan her biri.

Hami-Sami Dil Ailesi' nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır.

İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği oniki yardımcısı ve öğrencisinden her biri. Zamanla havari sözcüğü, herhangi bir davayı canla başla savunan kişi anlamındadır. Bağlı olduğu önderinin düşünce ve inançlarını yayan kimse.

İnanç ve öğütlerini yaymak için İsa Peygamberin görevlendirdiği 12 kişiden her biri.
12 Havari;
Petrus (Simun), Andreas, Büyük Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Tomas, Matta, Küçük Yakup, Yehuda (Taday), Simun (Yurtsever), Yehuda, Matthias (13. Havari).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ