Geviş getiren hayvanların, dört bölümlü midelerinin dördüncü bölümü...

Şirden,
(Şırdan)
Tek mideli memelilerin midesine benzer.
Gevişgetirenler, çift toynaklılar takımı içinde bir alt takım.
Bu alt takıma ait otobur hayvanların sahip oldukları çok odalı mideleri mikrobiyolojik bir sindirim yöntemini mümkün kılar. Geviş getiren hayvanların mideleri çoğunlukla dört odadan oluşur. 

Midenin bu dört kısmı; 
Şirden-Şırdan (Abomasum), 
İşkembe (Rumen), 
Börkenek (Retikulum) 
Kırkbayır (Omasus).

İşkembe; 
(Rumen), Sığır ve koyun gibi geviş getiren hayvanların dört gözlü midelerinin ilk ve en geniş bölümüne işkembe denir. Halk arasında hayvanların midelerinin tamamına işkembe denir. Geviş getiren otçul memelilerin mideleri; işkembe (rumen), börkenek (reticulum), kırkbayır (omasus) ve şirden (obamasum) olmak üzere dört bölmeden meydana gelir. Alınan bitkisel besinlerdeki selülozun sindirimi zordur. Bu sebepten dört bölüm halindeki midede besinler kısım kısım sindirilir. Deve, lama ve cüce geyikgillerin mideleri üç gözlüdür. Bunlarda kırkbayır bulunmaz.

İnek, koyun, keçi, deve, geyik, zürafa gibi canlılar geviş getirirken at, eşek, domuz ve katır geviş getirmez. Geviş getirmeyen otçul memelilerde ince bağırsak daha uzundur. Otçul memeliler, geviş getirenlerde selüloz sindiren mikro organizmalar işkembede, geviş getirmeyenlerde ise kör bağırsakta bulunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ