Düz, ince ve yassı tabaka halinde taş. ...

Say,
Halk dilinde düz, ince, yassı taş.
Akarsu kıyılarında, üstünde giysi yıkanan büyük, düz taş.
Düz, tabaka biçiminde ince, yassı taş.
Çay kıyılarında giysi yıkanan kulübe. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ