Doğru yolu gösterme...

İrşat,
İrşad,
Arapça: işrat, irşad, (ﺍﺭﺷﺎﺩ),
Arapça: doğru yola girmek anlamındaki ruşd  kelimesinden türetilmiştir.
Doğru yolu gösterme
Manen aydınlatma, hak yolunu gösterme, gafletten uyandırma, uyarma.
Doğru yolu gösterme, uyarma.
Akli ve kalbi, mukni ve tesirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidayet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

Çirkin, suratsız.
Hak ve hakikatı arayan kimselere bir mürşid-i ekmelin Kuran ve İslam  eserleriyle veya sözüyle Sırat-ı Müstakim olan İslamiyet yolunu tanıtması ve tarif etmesi. İmanı kuvvetlendiren ve inkişaf ettiren tahkikî ve yakını delillerle hak ve hakikatı talim ve tedris etmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ