Budizm' de ruhun ulaştığı en yüksek aşamaya verilen ad...

Nirvana,  
(Sanskritçe).   
Budizmin "kurtuluş" için kullandığı terim.   
Her türlü isteklerden, tutkulardan, duygulanımlardan kurtulup, ben'in ortadan kalktığı en yüksek ruh durumuna erişme. 
Sanskrit dilinde dışarı anlamına gelen nir ve esmek, üflemek, nefes vermek anlamındaki va sözcüklerinden türetilmiştir. 

Doğu dinlerinde, mistizminde ve Hint Teozofi'sinde manevi kurtuluş'u belirtmek üzere, sözcük anlamıyla "dışarı esmiş", "dışarıya üflenmiş" anlamına gelir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ