Bir bilanço ya da sonuç hesabında, işletmenin yönetim göstergesi olarak kullanılan iki büyüklük arasındaki oran....

Rasyo,
İngilizce: ratio.
Oran.
İşlemenin yapısı ve işletme faaliyetlerinin verimliliği hakkında bilgi veren rakamlardır. Rasyolar, işletme kararlarının etkinliğini arttırmaktadırlar. Genelde işletmenin ya da kuruluşların faaliyetlerini ölçme amaçlı kullanılan oransal göstergelerdir. Oransal göstergeler çoğu zaman karar vericilerin karar alma ve yönlendirmelerinde büyük rol oynarlar. Satış, tüketim, harcama, büyüme gibi bir çok göstergeyi, temel faaliyet verilerine bölerek anlaşılır rasyolar elde edilebilir.

Nakit akış rasyo analizi finansal performans ölçümü amacıyla yararlanılan ve bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu verilerinin kullanımıyla rasyolar elde edilir. Elde edilen rasyoların hesaplanarak yorumlanması ve işletme yönetiminin yararına sunulur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ