1890’da kurulan ve Doğu Anadolu topraklarını da kapsayan bir Ermeni devleti kurmayı amaçlayan siyasal örgüt...

Taşnaktzutyun,
Taşnaksutyun,
Daşnaksutyun(
Ermenice),
Taşnak Partisi,
Ermeni Devrimci Federasyonu,
Radikal milliyetçi Ermeni siyasi örgütü. 

Ermenistan'ın bağımsızlığını sağlamak amacıyla 1890 yılında kuruldu. Halen gerek Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerek diasporadaki Ermeniler arasında aktif bir siyasi partidir, kısaca Taşnak adıyla da bilinir.

Ermenice'de Federasyon anlamına gelir. Çünkü örgüt özellikle Rusya'daki Ermeni örgütleri başta olmak üzere birçok örgütün birleşmesinden oluşmuştur. 1890 yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Krisdapor Mikaelyan, Simon Zavaryan ve Stepan Zoryan tarafından kuruldu. Kuruluş amacı Osmanlı Devleti'nde Ermeniler için özerk bir bölge kurulmasını sağlamak. Ermeni fedai gruplarını bir çatı altında toplamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ