Türk halk edebiyatında çoban türküsü....

Kayabaşı,  
Çobanların, dağlarda dolaşanların söyledikleri türkü.
Bir Anadolu ezgisi ve bu ezgiyle söylenen koşma. 
Türk halk edebiyatında çoban türküsü.
 Halk yazınında dağlı köylülerin türkülerinde kullandıkları özel bir ezgi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ