Pirinci kabuğundan ayırmak ya da bulgur dövmek için kullanılan dibek...

Dink,
Ding,
Soku,
Ding-Dink, pirinci kabuğundan ayırmada kullanılan dibek.
Soku içinde tokmakla bulgur, yarma, döğme veya kuru biber dövülen büyükçe taştan oyulmuş bir gereçtir. Sokunun bir adı da dibektir.
Pirinci kabuğundan ayırmak veya bulguru dövmek için kullanılan dibeklere dink de denir.

Pirinci kabuğundan ayırmak veya bulgur dövmek için kullanılan dibek.
Tahılın kabuğunu yumuşatmaya ve ayırmaya yarayan değirmen. 
Tahılın kabuğunu ayırmaya yarayan büyük taş dibek. 
Pirinç fabrikası. 
Pirinç dövmeğe yarayan, hayvanın çevirdiği büyük taş silindir.

Ağaçtan oyularak yapılan, içi ve ağaç kolu dişli olan, şal, aba, şayak gibi kumaşları dövmeğe yarayan bir araç. 
Değirmenin mili.
Şayak, aba vb.ni dövmek için kullanılan araç.

Ding, 
Değirmen; dövme bulgurun yapıldığı eski bir değirmen çeşidi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ