İslam bilginlerine verilen ad...

Ulema, 
Arapça: ulema. 
Alim' in çoğuludur. 
Alimler, bilginler.
Sarıklı din bilginleri.
Eskiden kendilerine mahsus bir kıyafetleri olan müderris, müftü, kadı, vaiz vb. ilmiye sınıfı mensupları, din bilginleri.
Bilginler. 

Osmanlı' da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümreye İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema denir.  Osmanlı Devletinde din bilginine alim denir. Alimin çoğulu da ulemadır. Bugünkü anlamı Bilginler' dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ