İki düzlemin arakesiti...

Ayrıt,
Osm. dıl'-ı mücessem.
İki düzlemin ara kesitidir. Örneğin, Bir küpün on iki ayrıtı vardır.
Bir pirizmada kenar düzeyleri biribirinden ayıran doğru çizgilere “ayrıt” denir.
Bir katı oyutun düzlemsel iki yüzünün ara kesit doğrusu. 
Bir çizgede köşeleri ya da boğum noktalarını birleştiren doğru parçası. 
Bir uzambiçimin kıyısının bir parçası olan doğruparçası.
Bir nesnenin gözlenmeye, bölütlenmeye ve çözümlenmeye elveren ayırıcı özellikleri, bk. bölütleme, küme (sayımsal).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ