Eski İran inanışında karanlık ve kötülük tanrısı…

Ehrimen,   
(Ahriman)
Ahura Mazdah,   
Vouru Casani,  
İslami kaynaklarda Hürmüz olarak geçmektedir. Diğer bir adı da Vouru Casani' dir. Ahura Mazdah, Zerdüşt dininin iyilik, aydınlık ve ışık tanrısıdır.   Zerdüşt dinine Mazdaizm de denilmektedir.   O, alemin tanrısı olup gayesi,  yalanın ve kötülüğün hakikat tarafından yenilmesidir. 

Alemdeki maddi ve manevi nizamı yaratan, tabiat kanunlarını koyan, Ahura Mazdah'tır.  Kötülüklerin kaynağı ise Ehrimen'dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ