Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı. ...

Fersan,
Farsça,
Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı. 
Derisi kürk yapımında kullanılan bir sansar cinsi.
Ev Sansarı,
Adi Sansar,
Kır Sansarı
Sansargiller (Mustelidae), etçiller takımına ait bir familyadandır. 

Sansarlar postlarının güzelliğiyle tanınan yırtıcı memelilerdir. Yakın akrabaları arasında kokarca, gelincik, kakım, mink ve samur sayılabilir. Genel olarak çevik yapılı, ince uzun gövdeli, kısa bacaklı, yuvarlak kulaklı hayvanlardır. 

Eski dünya'da Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan bölgeye, Yeni dünya'da ise Kuzey Amerika'ya yayılmış olan bu hayvanlar genellikle ormanda yaşar ve ağaçlara kolayca tırmanırlar. Besinleri leşlerden küçük hayvanlara ve meyvelere kadar büyük bir çeşitlilik gösterir.

Türleri;
Kır sansarı (Martes foina),
Amerika Sansarı (Martes americana).
Sarı Boyunlu Sansar (Martes flavigula).
Ağaç sansar (Martes martes).
Japon Sansarı (Martes melampus).
Balıkçık Sansar (Martes pennanti)-oklukirpiyi öldürüp yiyebilme beceresiyle ünlüdür.
Alaca sansar (Vormela peregusna),
Samur (Martes zibellina).

Kır Sansarı ;
Kediyi andıran uzun ve ince bir vücudu, uzun ve bol tüylü kuyruğu vardır. Boyları 40-50 cm., ağırlıkları 2 kg. civarındadır. Boyunlarında beyaz renkte çatal şeklini andıran tüyler olan sansarlar, parlak koyu kahve rengindedir. Geceleri ava çıkar. Sıkıştırıldıklarında oldukça tehlikeli olabilirler. Çiftleşme dönemleri Haziran-Ağustos ayları arasında olup, Mart-Nisan arasında 2 ile 4 yavru yaparlar. Dişiler 3 ay süre ile yavrularını emzirirler. Yavrularını beslemek ve büyütebilmek için ağaç kovuklarında, taş aralarında, eski sincap yuvalarında yuvalanır. Çok çevik olduklarından iyi tırmanırlar. Islak yerleri sevmezler. Kemirme huylarından ötürü, çevreye zarar verebilirler. Gündüzleri uyuyup geceleri avlanan sansarlar, çift olarak avlanan hayvanlardır. Kemirgenler, sürüngenler, tavuklar, yumurta meyve ve (kuşlar) temel besinleridir.

Kürk; sık kıllı, kalın ve parlak görünüşlüdür. Kış mevsiminde kürkün yaza oranla daha koyu bir hal aldığı görülmüştür. Koyu kahverengi olan kılların baskın olmasından dolayı genel renk dorsalde koyu kahverengidir. Bu bölgedeki kılların parlak olmasından dolayı, hayvan dışa daha parlak ve çekici görünmektedir. Ventral bölgede ise koyu kahverengi olan kılların hemen hemen yok denecek kadar az olmasından dolayı, bu bölgede genel olarak deve kılı rengi hakimdir. Kasıklarda bu rengin biraz daha açık bir hal aldığı görülür. Vücudun en uzun ve en sık kıllarıyla kaplı olan kuyruğun rengi, genelde dorsal kürkle aynı renktedir. Fakat bu renk uzun olan kuyruğun ucuna doğru daha koyu bir hal alır. Nispeten kısa olan ayakların rengi, kuyrukla aynı renktedir. Fakat kuyruğa oranla biraz daha koyudur. Kafa bölgesi ve kulaklar; vücuda oranla daha açık ve kısa kıllarla kaplıdır. Burun kenarlarında, her iki gözün üst kapaklarında ve alt çenede bıyık şeklinde kıllara rastlanır. Ancak, göz kapaklarında ve alt çenedeki bu kıllar sayı olarak burun bölgesindeki bıyıklardan daha az sayıdadır. Ayaklar, beş parmağa sahip olup, ayak tabanları ve pençeleri belirgindir. Gerdanlarında alt çeneden başlayıp ön ayakların kaidesine veya üst kısmına kadar uzanan beyaz bir benek görülür. Bu benek arkaya doğru çatala ayrılarak birbirine paralel şekilde uzanır.

Boynunun altındaki beyaz papyon görünümündeki leke Ağaç Sansarı'ndan farklı olarak bacaklara kadar çatallanma yapmaktadır. Kulak uçları yuvarlak değil üçgen biçimindedir. Burun ucu parlak ve pembe renklidir. İnsanlara yakın olan yerleşim bölgeleri çevresinde bulunur. Behçeleri, odun depolarını tercih eder. Ormana bağlı değildir. Yarıntılı, kesik arazili dağ ve ormanda ve daha çok ormanların kenarlarında bulunur. Kaya kovuklarında yuvalanır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ