Buzul ve don etkisiyle oluşmuş, sarp kenarlı çukur; buzyalağı...

Sirk,
Sirque.
Buzyalağı,
Buz sirki. 
Yüksek dağlarda kalıcı kar ve buzulun birlikte oluşturduğu, arkası ve yanları dik, önü açık çember biçimli bir çukurluktur.  Buzul bölge gittikten sonra bu bölgede kase ya da amfiteatr biçiminde bir çöküntü kalır. Bu çöküntüye buzyalağı ismi verilir.

Kutuplarda ve dağların yüksek kesimlerinde sıcaklığın düşük olmasından dolayı kar şeklinde düşen yağışlar üst üste birikerek kalın kar ve buz tabakaları oluştururlar. Kutup bölgelerinde ve yüksek dağlar üzerinde,başlıca şekillendirici dış kuvvet buzullardır. Bu alanlarda yağışlar genellikle kar şeklinde olur. Sıcaklık 0°C ’nin altında olduğundan yağan karlar tamamıyla eriyemez, arta kalanlar üst üste yığılır. Yıl boyunca ortadan kalkmayan karlara kalıcı kar (toktoğan kar) adı verilir. 

Aret, Aysberg, 
Bankiz, Buzul boynuzu. Buzul Vadisi, Buzul Yalağı (Sirk), 
Drumlin,
Hörgüç Kaya,
Moren Setleri (Buzultaş),
Örtü Buzulu,
Sander Düzlüğü, Sirk Buzulu,
Takke Buzulu,
Vadi Buzulu,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ