Büyük iplik çilesi...

Kelep, 
Halk dilinde, kelep.
Büyük iplik çilesi.
Bükülmüş iplik kangalı, çile.
İplik çilesi. 
İplik yumağı.
Bürümcük çilesi.
Demet, bağlam.
Yün çilesi.

Kelep sözcüğünün yörelerimizde halk ağzındaki başka anlamları:
Lahana, kelem.
Dizi, inci dizisi.
Boyunduruk.
Yanyana.
Sürülmeden bırakılmış tarla.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ