Böceklerin kurtçuk durumundan yetişkin duruma geçerken, arada aldıkları özel biçim...

Nemf, 
Fransızca: nymphe.  
İngilizce: nymph.
Şufeyre,
Böceklerin kurtçuk durumdan yetişkin duruma geçerken aldıkları özel biçim.
Başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, ancak eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre.

Yunan mitolojisi' nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ