Bir topluluğun ya da bir bireyin atası ya da koruyucusu olarak kabul edilen hayvan...

Totem,
Fr. totem.  
Ongun,
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.
Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğasal olay ya da cansız bir nesne. Bireyin ya da bir grubun eski çağlarda kendini koruduğuna inanılan; mistik, büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, eşya, herhangi bir madde ve görülmeyene duyulan inanç.

Sigmund Freud'un deyişiyle yeryüzünde tanrılardan önce tabular vardı; korkulan, dokunulmayan, sakı­nılan, yıkılmaz sanılan tabular. Za­manla yeryüzü değişti, ama tanrılar tekleşti, tabular inatla direndiler ve zama­nın akışına karşı tanrılaştılar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ