Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan ''Voynuk'' örgütündeki subaylara verilen ad...

Likator,
Osmanlılar döneminde Savaş zamanı ordunun ve yüksek komutanların atlarına bakan, barışta, has ahır ve çayır hizmetlerinde çalıştırılan, Hıristiyanlardan, özellikle Bulgarlardan oluşturulan asker sınıfına voynuk örgütü ve bu örgüt içindeki subaylara Likator denmektedir.
Voynuk Teşkilatı,
Voynuk teşkilatı Sultan Birinci Murad Han (1359-1389) zamanında Rumeli beylerbeyi olan Timurtaş Paşa tarafından ilk defa Bosna’da kuruldu. Mensupları Bulgarlar arasından seçilerek, yaygınlaştırıldı. Hassa, amme veya seferli ve Çayır Voynukları halinde teşkilatlanırdı.

Voynukların kaynağı Rumeli olup, bilhassa Bulgaristan idi. Açık kadrolara, ölen veya sakatlanan voynuğun oğlu, kardeşi, akrabalarından biri tayin edilirdi. Voynukların oğullarına ve Voynukluğa aday olan akrabalarına Zevait Voynuk denilirdi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ