Gezici samuray ...

Ronin,
Ronin sözcüğü efendisiz savaşçı (samuray) anlamına gelmekteyse de aylak, boşta gezer şeklinde de kullanılır. Kelime anlamına bakıldığında ronin dalga adam demek ve denizdeki dalgalar gibi oradan oraya savrulan kişi anlamına gelmektedir. Aşağıda sözlük Japon tarihi ve kültürü hakkındaki sözcükleri tanımlamaktadır;

Shogun;
Seitai shogun kelimesinin kısa halidir. Japonya'da merkezi feodal sistemde merkezde yer alır.  Diğer toplumlarda krala denk gelebilecek güç odağı. Daimyo'ların varlığına izin verdikleri ancak herhangi bir güç kullanmasına imkan tanımadıkları mevki.  Barbarları yenen general anlamına gelir.

Samuray;
Japon feodal yönetiminde askeri aristokrat sınıf ve bu sınıftan olan savaşçılara verilen isim..Normal halk sınıfının hayatları üstünde söz hakkına sahiptiler ve işaretleri olarak da iki kılıç taşırlardı..Özel hak ve imtiyazları 1871 yılında feodal yönetimin düşmesiyle kaldırıldı.

Ronin;
Japon dilinde efendisiz kalmış samuray anlamına gelir.

Bushido;
Japonca savaşçı'nın yolu anlamındadır. Samuray sınıfının davranış biçimini belirleyen kurallar toplamıdır.

Edo;
Şimdi Tokyo olan şehir. Tokugawa Shogun'u, Japonya'yı Edo kalesinden yönetmiştir.

Daimyo;
Japonya'nın modernleşme sürecinde kritik rol oynayan landlordlar (derebeyi)' dır.
Samurayların korumasında güç odağı halinde iken (merkezde shogun olmasına rağmen) zamanla tacir sınıfı ile yakın bağ kurup Japonyada faşist bir düzene gidilmesine yol açmışlar. Zira gözden düşen samuray'lar ronin mertebesiyle geri dönüp gidişatı değiştirmiştir.

Seppuku;
Seppuku sonu harakiri ile tamamlanacak olan törenin adı'dır. Japonların diğer sanatlarında olduğu gibi bu da bir tören veya bir ahenk ve uyum içinde olmalıdır. Seppuku'nun bir tören şeklinde gerçekleştirilmesi Edo döneminin ortalarında başlamıştır. Samurayların kendi onurlarını korumak için veya onurlu olduklarını ispat etme amacıyla yaptıkları kendi kendilerini cezalandırma ya da onurlandırma törenidir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ