Doğum, sünnet gibi olaylarda verilen bahşiş...

Arılık,
Aruluk,
Temizlik,
Doğruluk, afiflik, züht, takva.
Kudsiyyet, münezzehlik, ismet.

Bir hastalığı ilaç veya okuyup üfleyerek geçirmeye çalışan kimseye verilen ücret, bahşiş,
Türbe, tekke ve ziyaret yerlerine konulan para, adak.
Doğum, sünnet gibi olaylarda verilen bahşiş.

Fala baktırırken peşin olarak verilen para.
Loğusalara takılan altın.
Alışverişte pey olarak verilen para.
Bir hayır işine yapılan yardım.
Arı kovanlarının bulunduğu yapı, yer.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ