Yunanistan’da manastırlarıyla ünlü bir yarımada...

Aynaroz,
Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti.
Meryem Bahçesi anlamına gelir. 
Kadınların giremediği yarımada. Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege denizi'ne doğru uzanan yarımadanın en doğuda olanıdır. Aynoroz yarımadası, toprağı kalkerli olan, oldukça dağlık bir arazidir. 


En yüksek noktası adanın en güneyindeki aynoroz (2.033m)   tepesidir. Nüfusun çoğunluğu,  20 kadar manastırda yaşayan rahiplerden meydana gelir ve 2.250 kişi kadardır. 

Devletin yönetim biçimi 20 manastırı temsil eden 20 kişi ve küçük bir meclis tarafından yönetilir ve Yunanistan'a bağlıdır. Halkın başlıca gelir kaynağı zeytin ve üzümcülük gibi Akdeniz ürünleri ve hayvancılıktır. 10. yüzyılda dinsel bir topluluk olarak doğan Aynoroz, Bizans, Osmanlı ve Yunan egemenlikleri boyunca bağımsızlığını korumayı başarmıştır.  Aynoroz'a Aynaroz' da denir. Aynoroz nüfusunun tamamı erkektir. 


Aynoroz' da kadınların girmesi yasak olduğundan Aynoroz' da hiç kadın yoktur. Dünya ve Yunanistan' ın tek kadınsız bölgesidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ