Yapısına girdiği sözcüğe “yeni” anlamı katan yabancı önek...

Neo,
Yunancada yeni anlamına gelen sözcük. 
Başlı başına bir sözcük değil önektir. Eklendiği kelimeye yeni anlamı katar.
 
Yunanca neos yani "yeni" sözcüğünden türemiş ve eklendiği kelimeye en basit tabirle "yeni" anlamı katan veya "yeni" vurgusu yapan bir ön ektir.  
Sözcüğün muhtelif kullanılışı ve ifadeleri aşağıda örnekleriyle gösterilmiştir.
 
Yeni anlamını tam ifade eder.
Neapolis, Napoli'nin orijinal Yunanca ismi, "yeni şehir" anlamındadır. 
Neolojizm yani yeni bir sözcük veya bir sözcüğün yeni bir kullanımı.  
 
Bir devamlılığın bölümlerindeki formlar arasındaki farklılığı belirtmek için kullanıldığında neo, paleo' nun zıttıdır. Neolitik, "Yeni" Taş Devri, zıttı ise Paleolitik.   
 
Düşünce tarihinde ise eski bir düşüncenin yenilikçilik arayışını ve yenilikçilik akımını ifade eder. Böylece yeni çıkan fikri temel aldığı orijinal fikirden ayrıştırır. Örnek verecek olursak; Neo-evangelikalizm, Neoliberalizm, 
 
Çağdaş kültürde neo, basit bir şekilde yeniliğe veya çağdaşlığa bir atıf olarak da kullanılabilir. Neomail gibi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ