Toprağı kazıp siper yapmak...

Oramak,
Toprağı kazıp siper yapmak.
Toprağı siper içine saklanmak, gizlenmek için kazmak.
Savaşta birbirleri ile sıcak temas halindeki kuvvetlerin, güçlerini nispeten savunma ağırlıklı olarak birbirlerine yöneltebilmelerine imkan sağlamak için toprağın kazılması ve arkasına saklanılacak şekilde biçimlendirilmesi ile yapılan sütre. 

Oramak sözcüğünün halk dilinde başka anlamları:
Uygun, elverişli zaman bulmak.
Değer vermek, beğenmek.
Sarmak, dolamak
Toplamak, orakla biçmek.
Ölçüp, biçmek.
Ekini hasat etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ