Kurukalabalığın ya da çetelerin iktidar olduğu yönetim biçimi...

Mobokrasi, (mobocracy).
Mafya kurallarının hakim olduğu sistem anlamına gelir.
Sürü, kütle yönetimi demektir.
Kuru kalbalığın yada çete ve mafyaların iktidarı.
Avam takımı yönetimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ