Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş...

Ajans, (Fr. agence).
Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. 
Bu iş kollarının çalıştığı büro. 
Eskiden Radyoda haber bültenine verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ