Ekonomik alanda kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin rejimi...

Otarsi,  
Fr. autarcie.
İng. autarchy, autarky
Otarsi,
Autarchia.
Bir ülkenin çok yüksek gümrük tarifeleri, kotalar ve kambiyo denetimi gibi araçlarla kendini dünya ekonomisinden soyutlamak için uyguladığı iktisadi kendi kendine yeterlilik politikası.
Milli ekonominin, ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayarak, milletler arası iktisadi münasebetlerini en düşük seviyeye indirmesi. Bir devletin, ekonomik hayatında kendi kendine yeterli olmaya yönelmesi halidir. Otarşi de, ekonomi, devletçe ve metotlu olarak milletler arası iş bölümüne kapalı bir şekilde tatbik olunmaktadır. Bu politika ile dışarıdan ithal edilenlerin yerine bunların aynısı veya ikame malı memleket dahilinde üretilerek iktisadi bağımsızlık kısmen veya tamamen sağlanmaya çalışılır.

Tarihte ve günümüzde görülen otarşi denemeler, iktisadi olmaktan ziyade, siyasi taassup sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Avrupa'da feodalite devrinde barbar istilalarından korunmak için tatbik edilen otarşi, iktisadi zaruretler sebebiyle ortaya çıkmıştır. 1917'den sonra Sovyetler Birliğinde, 1934'ten sonra Nazi Almanyasında ve İkinci Dünya Savaşından sonra Arnavutluk'ta tatbik edilen otarşi, siyasi taassuptan dolayıdır. Sosyalist blok ülkeleri bunu kısmen tatbik etmişlerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ