Dil devriminin ilk yıllarında “belediye” anlamında kullanılan sözcük...

Uray,
Belediye, 
(Belediyye).
Türkiye' de yaşayan vatandaşlar Farsça, Osmanlıca, ve Arapça kökenli sözcük ve kelimelerin yerine, yazı ve konuşma dilinde ulusal kelimeler kullanılarak,  1932 yılında Dil Devrimi başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak, ulusal dili olarak Türkçe yazı ve konuşma dili kullanılmıştır.
Bu kapsamda Belediye' ye, Uray ve Belediye Başkanına Şarbay denilmiştir.

Belediye, il, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti. Dil devrimi yıllarında Belediye için Uray sözcüğü kullanıldı. 
Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Belediye başkanına ise Şarbay denilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ