Bosna-Hersek’te bir ırmak...

Drina,
Una,
Vrbas,
Bosna,
Neretva,
Sava.
Bosna-Hersek Cumhuriyeti; 
Batıdan ve kuzeyden Hırvatistan, doğudan Sırbistan ve güneyden Karadağ ile sınırı bulunmaktadır. 

Yüzölçümü 51.129 km2 dir.  Sırpça-Hırvatça, Boşnakça dilleri konışulur. 
Ülkenin sınırları; Hırvatistan 932 km, Karadağ 249  Sırbistan 357 km. dir. Kıyı uzunluğu ise sadece 20 km. dir. 

Başkenti; Saraybosna (Sarajevo) 
Diğer önemli şehirleri:
Mostar, 
Vereş, 
Ljubija, 
Vişegrad, 
Gornjivakuf , 
Banyaluka.

Hersek'in merkezi Mostar kentidir. Drina Irmağı üzerinde Mimar Sinan'ın inşa ettiği köprüyle simgeleşmiştir. Bosna-Hersek’in yeryüzü şekilleri engebeli ve dağlıktır. Ülkenin büyük bir bölümünü oluşturan Karst (kireçtaşı) yaylası, yer yer akarsu vadileriyle yarılmıştır. Bu vadiler içinden Adriyatik denizine dökülen Neretva, Sava’ya kavuşan Una, Vrbas, Bosna, Drina ırmakları akmaktadır. Bosna-Hersek, üçgene benzeyen dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Dağlık arazi Sava ve Neretva ırmaklarının sularıyla parçalanır. Ülkenin güneybatısının en belirgin özelliği olan çukurlar ve hendeklerle dolu kireçtaşlarından meydana gelen bir karst yüzey yapısıdır. Ülkenin en yüksek noktasını, Maglic 2,386 m oluşturur. Bosna-Hersek yazları sıcak, kışları soğuk geçen bir iklime sahiptir. 20 km'lik deniz kıyısında Akdeniz iklimi hüküm sürer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ