Bilimsel bir gerçeği kanıtlamak amacıyla yapılan işlem....

Deney,
(İng. experience, experiment ).
Deneyim, tecrübe.
Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağıntıları ve yasaları üzerinde bilgi edinmek; varsayım olarak benimsenen bilim yasalarının doğruluğunu göstermek; belli bir doğa olayını, etmenleri denetim altında tutarak, sınıf ya da deney odasında öğrencilere göstermek için yapılan planlı deneme ya da sınama işi. 

Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amaciyle yapılan eylem ya da işlem.
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe.
Gerçekliği olana ilişkin her çeşit yaşantı, algılama, duyumlama, verilmiş olma vb. İnsan yaşamında bilincin karşılaştığı şeylerin tümü. (Felsefede) Gerçeklik üzerine kavramsal olmayan her türlü bilginin temeli: Her bilimin güvenilir olabilmesi için deneye dayanması, öte yandan bilginin salt deneyle kalmaması gerekir. Deneyin bilimsel amaçlarla, düşünce yoluyla düzenlenmesi, karşılaştırılması, bağlantılar kurulması, giderek doğrulanması ve tamamlanması gereklidir. 

Yunanca peira (deneme, sınama) sözcüğünden iki dizi sözcük türetilmiş: 
I.   Soyut ve genel anlamda kullanılan; empeiria ve türevleri: empirik, empirizm;
II. Somut ve daha teknik anlamda kullanılan; experientia ve türevleri: experimenter, experimental, experimentation. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ