Başka bir dindeyken Müslüman olan kimse...

Dönme,
Mühtedi,
Başka bir dindeyken Müslüman olan.
Dinsel ya da siyasal bir inancın, bir kanının yerine başka birinin benimsenmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ